Regulament Concurs

REGULAMENTUL CONCURSULUI "Newsletter şi Like" 
 
1. ORGANIZATOR 
(1) Organizatorul Campaniei "Newsletter şi Like", denumita in cele ce urmeaza 
"Campania", este societatea SC Century Incorporated SRL, denumita in continuare "Organizatorul", cu 
sediul social in Cluj-Napoca, înmatriculat la 
Registrul Comertului cu nr. J12 / 852 /2010, cod unic de inregistrare 26978692, cont 
reprezentata prin Dl. Bogdan Bilc – Administrator, denumita in continuare BENEFICIAR. 
(2) Campania este reglementata si se desfasoara dupa dispozitiile prezentului Regulament oficial 
(denumit in cele ce urmeaza "Regulamentul"), care este obligatoriu pentru toti participantii. 
 
2. DURATA CAMPANIEI 
Campania va incepe la data de 31.11.2013 si se va incheia 06.12.2013. 
 
3. SCOPUL CAMPANIEI: 
Recompensarea clientilor persoane fizice care se inregistreaza 
la newsletter si dau like la pagina de facebook in perioada de desfasurare a concursului. 

4. ALEGEREA CASTIGATORILUI: 
Castigatorul va fi ales prin tragere la sorti folosind www.random.org

5. RIDICAREA PREMIULUI:
Premiul va fi trimis pe adresa de email a castigatorului, iar valabilitatea fiecarui cupon va fi inscrisa in acel email.